Finanse-Księgowość

  • Sprawozdania – Formularze – Konfigurator formularzy sprawozdań. Dodano opcję umożliwiającą konfigurowanie własnych formularzy sprawozdań finansowych. Opcja zawiera standardowe formularze (m.in. Bilans, Rachunek zysków i strat), na bazie których użytkownik może wprowadzić indywidualne modyfikacje oraz daje możliwość utworzenia nowego formularza. W definicji znajdują się predefiniowane zestawy, które można kopiować. Zdefiniowane formularze wystawiane są z poziomu standardowych okien: Bilansu, RZiS itp.