Wspólne

  • Wprowadzono zmiany optymalizujące działanie alertów w systemie.
  • “System – Podpisz dokument PDF”. W polu “Użycie certyfikatu z klucza USB – Urządzenie” dodano informację o dacie wygaśnięcia certyfikatu.

  • Zaktualizowano zbiór tłumaczeń języka programu na język angielski.
  • Rozszerzono funkcjonalność „Pobierz dane z GUS” dostępną w oknie danych kontrahenta. Od teraz mechanizm importu danych z GUS obejmował będzie również informacje o zakończeniu działalności. W przypadku pobrania takiej informacji zostanie ona wyświetlona w oknie tabeli wraz z datą zakończenia. Wpis oznaczony będzie kolorem czerwonym.