Rozrachunki

  • Usprawniono mechanizm wystawiania przelewów do dokumentów, w których kwota netto została częściowo rozliczona, np. za pomocą PK. W konfiguracji systemu dodany został parametr: “Ustawienia – Rozrachunki – Przelewy – Dla przelewu Split Payment pozostałą kwotę VAT wylicz na podstawie wystawionych przelewów”, który może przyjąć wartość:
    • NIE – wartość domyślna parametru. Oznacza stosowanie dotychczasowego, proporcjonalnego sposobu wyliczania kwoty VAT przelewu Split Payment. Edycja kwoty VAT możliwa jest za pomocą opcji Wylicz na podstawie wystawionych przelewów, dostępnego w menu pola.
    • TAK – spowoduje, że podczas wystawiania przelewu system będzie weryfikował powiązane rozliczenia i automatycznie wyliczał kwotę VAT na podstawie wystawionych wcześniej przelewów.