Moduł Środki Trwałe

  • Środki trwałe – Inwentaryzacja. Podczas usuwania pozycji z arkusza spisowego dodano informację: “Uwaga, usunięcie wybranej pozycji z arkusza bez wykonania stosownego dokumentu (np. LT) będzie skutkowało jej ponownym przywróceniem w trakcie zamykania i weryfikacji inwentaryzacji. Czy na pewno usunąć pozycję?”. Sposób działania mechanizmu pozostał bez zmian, natomiast wprowadzone ostrzeżenie ma na celu zapobieganie nieprawidłowościom podczas zamykania inwentaryzacji.