Księga Podatkowa

  • Dodano nową wersję PIT-28 (25) obowiązujący za 2022 rok.

  • Dokumenty – Księga podatkowa. Rozbudowano opcję “Przenumeruj” dostępną w menu kontekstowym okna Księga Podatkowa. Od teraz program wyświetlał będzie zapytanie o numer, od którego ma zacząć numerację dokumentów, co umożliwia kontynuację numeracji po przeniesieniu księgi z innego programu. Pole edycyjne okna domyślnie posiada wartość 1.