Moduł CRM

  • “CRM – Drzewo zdarzeń – Dodaj (F3) – Zapisz”. Usprawniono dodawanie zdarzeń CRM dla operatorów posiadających oznaczenie Praca zdalna w kalendarzu. Po wprowadzonych zmianach, przy zapisie zdarzenia nie będzie pojawiała się informacja o konflikcie z tym oznaczeniem.