Wspólne

  • Zakup – Dokumenty zakupu – Dodaj. Dodawanie pozycji za pomocą czytnika kodów EAN będzie brało pod uwagę parametr “Organizacja danych – Sposób dodawania pozycji – Kartoteki z magazynów dla miejsca zakupu”. Po włączeniu powyższego parametru i sczytaniu kodu EAN pojawi się okno wyboru magazynu.

 

  • Dodatkowo dodano zapisywanie ostatnio wybranego magazynu przy sposobie dodawania pozycji “Za pomocą okna filtru”.