Rozrachunki

 • Rozbudowano możliwości naliczania różnic kursowych na dokumentach:
  • importowych
  • eksportowych
  • dostawy wewnątrzwspólnotowej
  • nabycia wewnątrzwspólnotowego

  W definicjach tych dokumentów, na zakładce „2 Dodatkowe” dodane zostało pole „Różnice kursowe”, które może przyjąć jedną z wartości:

  • Niepodatkowe i Podatkowe – sposób dekretacji różnic kursowych będzie się odbywał dotychczasowym trybem
  • Podatkowe – podczas dekretacji różnic kursowych nie będą powstawać „Kwota różnicy straty (r. bilansowa – r. podatkowa) oraz „Kwota różnicy zysku (r. bilansowa – r. podatkowa)

  Na istniejących bazach parametr domyślnie przyjął wartość „Niepodatkowe i Podatkowe”, zmiana oznaczenia będzie działa dla nowych dokumentów. Natomiast na nowotworzonych bazach danych będzie on domyślnie ustawiony na „Podatkowe”

 

 • Import wyciągów bankowych. W konfiguracji systemu: Ustawienia – Rozrachunki – Kasa, Bank, Inne dodano parametr: „Podczas realizacji importu wyciągu bankowego dla “Nie rozliczaj, pokaż okno rozliczeń” pokaż dokumenty późniejsze (nowsze)”. Parametr domyślnie posiada wartość NIE. Po jego zmianie, podczas realizacji wyciągu w oknie Należności i zobowiązań będą widoczne dokumenty z datą późniejszą (nowszą) niż wystawiany dokument bankowy.