Finanse-Księgowość

 • System – Dane firmy.
  • Zmieniono opis parametru: “Urząd Skarbowy do deklaracji VAT 7 i PIT-4R pobierz z danych właściciela” na “Urząd Skarbowy do JPK_V7, PIT-8A, PIT-8B – PIT-8S pobierz z danych właściciela”

 

 • Na zakładce “5.Dane do PIT-ów, wydruków” opis: “Urząd skarbowy do wymiany elektronicznej deklaracji podatkowych” zmieniono na: Urząd skarbowy do wymiany elektronicznej deklaracji podatkowych (Moduł KDPL PIT-4)”.

 

 • Zmieniono treść informacji dot. braku urzędu skarbowego wyświetlanej podczas generowania JPK. Od teraz brzmi ona: “Nie zostało uzupełnione pole: “Urząd skarbowy” w Danych firmy (Zakładka: “1.Dane podstawowe”)”. Poprzedni komunikat nie wskazywał jednoznacznie lokalizacji ustawienia w programie.

 

 • Do formularza Pit-28(24) dodana został weryfikacja urzędu skarbowego na etapie zatwierdzania. W przypadku braku wskazanego urzędu pojawi się informacja: “Wybrany urząd skarbowy ma błędnie określony kod wysyłany do systemu e-Deklaracje. Należy wpierw poprawnie określić urząd skarbowy właściciela (w opcji Słowniki -> Właściciele)” i deklaracja nie zostanie zatwierdzona.

 

 • Dokumenty – Rejestracja sprzedaży. Dla dokumentów sprzedaży dodano pole edycyjne: “Data dok. ksieg.”, które określać będzie datę z jaką dany dokument zostanie zaksięgowany. Wartość pola domyślnie ustawiana jest zgodnie z parametrem w konfiguracji: “Ustawienia – Księgowość – Rejestracja sprzedaży/zakupu – Księguj dokumenty sprzedaży według daty sprzedaży” na wartość z pola „Data sprzedaży” lub „Data dokumentu”

 

 • „Data dok. księg.” Widoczna jest tylko dla nowo dodanych dokumentów. Dokumenty, które zostały wprowadzone wcześniej działają zgodnie z poprzednią konfiguracją. Będzie ona również widoczna na dokumentach wystawianych w module Handlowo-Magazynowym, na zakładce Zestawienie VAT, gdzie analogicznie jak w module Finanse i Księgowość, dostępna jest tylko dla nowo dodanych dokumentów.
  Pole „Data dok.ksieg.” zostało wprowadzone m.in z powodu zmian dotyczących tzw. ustawy „Slim Vat 2.0”.

 

 • Operacje – Operacje roczne – Generowanie bilansu otwarcia na nowy rok. Na oknie generowania dodano parametr: “Generuj dla waluty” po zaznaczeniu, którego dokument BO przeniesie saldami dla danej waluty (w rozbiciu na waluty). W efekcie takiego działania, po wygenerowaniu BO dla wszystkich walut w zestawieniach z kont zostanie uzyskana pełna zgodność pomiędzy obrotami BO WN/MA dla poszczególnych walut a BZ WN/MA z roku poprzedniego. Gdy jest zaznaczona opcja: “Generuj dla waluty” obecna funkcja “Dla generowania ustaw zapisy na kontach tylko w PLN” staje się nieaktywna. Dodatkowo umożliwiono podanie przez użytkownika: “Opisu księgowego”.

 

 • Dokumenty – Definicje dekretów. Rozszerzono możliwości budowy dekretu dla dokumentów sprzedaży w kontekście transakcji podlegających procedurze OSS. Dla pozycji dekretu, pole “Rodzaj sprzedaży” zostało rozbudowane o możliwość wyboru wartości: “Całość (oprócz 33.Transakcja zagraniczna)”. Pozwoli to na zaawansowaną budowę dekretu uwzględniającą księgowanie wartości dokumentów dot. sprzedaży wysyłkowej.

 

 • Dla dokumentów PKVAT-Zakup umożliwiono dodanie dla pozycji dekretu ewidencji: “33.Transakcja zagraniczna”.