Moduł Administratora

  • Rejestry – Aktywne połączenia i transakcje. Dodano opcję usuwania połączeń z systemowej/firmowej bazy danych, umożliwia ona odblokowanie pracy w systemie w przypadku wystąpienia komunikatów o zablokowanej sesji. Opcja „usuń” jest dostępna w menu kontekstowym oraz na pasku ikon. Wcześniej usunięcie zablokowanej transakcji możliwe było z poziomu bazy danych i wymagało kontaktu z serwisem.

 

  • Do widoku okna „Logowanie zewnętrzne”, dostępnego w menu „Słowniki”, dodano kolumnę „Portale”. Prezentuje ona wartość parametru z okna ustawień logowania.