Kadry i Płace

 • Zestawienia płacowe – Pity – PIT-11. Dodano nową wersję formularza PIT 11 (29).
 • Zestawienia płacowe – Pity. Dodano możliwość wysyłki PIT-11(29) oraz PIT-11Z(29).

 

 • Rozszerzono definicję PIT-4R w wersji 12, dodano definicję pola 110 dotyczącego podatku przekazanego na ZFRON i PFRON.

 

 • Rozszerzono opcję grupowego dodawania składników płacowych. Do akcji “Dodaj grupę – umowa o pracę” dodano składnik MACIEZW26 Zas.macierzyński zwolniony od podatku (zw.z pod.)

 

 • Dodano nowe wartości stałych płacowych:
  • Najniższa stawka godzinowa dla zlecenia:
   • od 01.01.2023 wynosi 22.80zł
   • od 01.07.2023 wynosi 23.50zł
  • 30-krotna średnia krajowa: od 01.01.2023 wynosi 20 8050,00 zł
  • Procent waloryzacji zasiłku rehabilitacyjnego:
   • od 01.07.2022 wynosi 110,2%
   • od 01.10.2022 wynosi 102,7%
  • Ograniczenie dobrowolnego chorobowego: od 01.01.2023 wynosi 17337.50 zł
  • Dotyczące minimalnego wynagrodzenia młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu. Od 01.09.2022 za:
   • 1 rok nauki wynosi 307,81 zł
   • 2 rok nauki wynosi 369,38 zł
   • 3 rok nauki wynosi 430,94 zł
  • Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej: od 01.01.2023 wynosi 6935.00zł

 

 • Zestawienia płacowe – Pity. Dodano nową wersję deklaracji PIT-8C w wersji 11.

 

 • Zestawienia kadrowe – Pity. Dostosowano wersję XML deklaracji do nowej schemy z dnia 09.11.2022.

 

 • Wprowadzono zmiany do składników Przychód od składek PPK pracodawcy (PPRZ_PRZ) oraz PPK rozliczenie (PPK_ROZL). Od teraz parametr „Wliczać do potrąceń” będzie zawsze domyślnie zaznaczony.

 • Wprowadzono normy czasu pracy obowiązujące w roku 2023.

 • W definicji składnika płacowego „Przychód od składek PPK pracodawcy” (PPK_PRZ) wprowadzono zmiany w obrębie parametru „Wlicz do brutto”. Składnik ten niezmiennie był wliczany do brutto bez względu na oznaczenie parametru, od teraz znacznik „Do brutto” jest widoczny jako zaznaczony i nieaktywny. Wprowadzone zmiany umożliwiają uwzględnianie PPK_PRZ w rozbiciu składnika „Brutto” (BRUTT).