Księga Podatkowa

 •  Dodano nowe rozwiązania podatkowe obowiązujące od 1 lipca 2022 r.
  Dostosowano system do rozliczania podatku dochodowego i naliczania składki zdrowotnej zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.
  Zmiany dotyczą:

  • zmiany stawki podatku z 17% na 12%
  • wyłączenia stosowania ulgi dla klasy średniej oraz rozporządzania z dn. 07.01.2022r
  • możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania
  • możliwości zmiany formy opodatkowania za 2022r

Szczegółowy opis wprowadzonych zmian znajduje się w instrukcji dostępnej w poniższym linku:
https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/ksiega-przychodow-i-rozchodow-po-zmianach-przepisow-od-1-lipca-2022-r/