Moduł Administratora

  • W oknie edycyjnym logowania zewnętrznego podczas dodawania lub edycji logowania zewnętrznego można wskazać operatora z danej firmy. W pole „Login” zostaną przypisane jego imię i nazwisko, a w pole „e-mail” przypisany adres poczty elektronicznej operatora.
    Dodano także możliwość wygenerowania losowego hasła do logowania zewnętrznego oraz przesłania danych logowania na przypisany adres e-mail (wyłącznie przy tworzeniu lub zmianie hasła).