Moduł Administratora

  • Dodano nowe opcje w module Administratora, dotyczące grupowej archiwizacji oraz grupowej reorganizacji baz danych. Opcje „Wykonać archiwizację bazy dodatkowych dokumentów” oraz „Wykonać testowanie archiwum baz dodatkowych dokumentów”, dostępne są w menu Administracja -> Grupowe operacje na bazach danych.

 

Zaznaczenie opcji daje możliwość zarchiwizowania oraz sprawdzenia baz dodatkowych dokumentów podczas archiwizacji i reorganizacji baz. Na tym samym oknie, w bocznym panelu prezentującym spis firm, dodano kolumnę informującą o dostępności bazy dodatkowych dokumentów.