MajaBaczyk

Pracownik Streamsoft

Rozpoczęte tematy: 0 Odpowiedzi: 13Odpowiedzi


 • MajaBaczyk
  Pracownik Streamsoft
  27-08-2021, 11:27
  Napisane przez: MajaBaczyk

  Uprzejmie informuję, że właśnie takie i podobne informacje również pojawiają sią w oknie powiadomień w systemie Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż, np. w ostatnim czasie informowaliśmy użytkowników na temat Programu Płatnik, tytuł powiadomienia “Program Płatnik – ważne informacje dotyczace rozliczeń zleceniobiorców” czy dotyczący komunikatu jaki może pojawiać się podczas wysyłki JPK_V7 oraz JPK_SF, o zmianach w formularzach ZUS równiez informowaliśmy korzystają z okna powiadomień w programie.

  Nie wszystkie powyższe informacje ukazują się jako okno pop up (po starcie systemu), ale niektóre z nich są sygnalizowane za pomocą ikony System Informacje Streamsoft (w prawym dolnym rogu okna w programie) z odpowednim kolorem, gdzie:

  • zielony, to informację
  • żółty, to ważna informacja
  • czerwony, to bardzo wazna informacja.

  Aby przejrzeć nowe powiadomienia, wystraczy kliknąć w ikonę System Informacji Stramsoft.

   

   


  MajaBaczyk
  Pracownik Streamsoft
  23-04-2021, 14:39
  Napisane przez: MajaBaczyk

  Opis jest zbyt malo szczegłówy. Prosimy o wskazanie co oznacza “można było ułożyć wg zadanego klucza kolejności odwiedzin”? W jakim widoku i do czego opcja miałaby być wykorzystywana?

  W odpowiedzi na:
  listy przewozowy

  MajaBaczyk
  Pracownik Streamsoft
  21-04-2021, 13:29
  Napisane przez: MajaBaczyk

  Miło nam poinformować, że opcja Informacje Streamsoft w systemie Streamsoft Prestiż i Streamsoft Pro została zrealizowana. Od wersji 9.0.352.47 oraz 9.2.354.28 zostały dodane powiadomienia systemowe dla Użytkowników.

  Jakie informacje można sprawdzić bezpośrednio w oknie Streamsoft Prestiż i Streamsoft Pro?

  • nowe funkcjonalności w programie
  • modyfikacje w programie dotyczące zmian w przepisach
  • istotne informacje handlowe np. promocje na zakup modułów

  Powiadomienia będą przyjmowały cztery statusy:

  statusy

  Aby przejrzeć nowe powiadomienia, wystarczy kliknąć w ikonę System Informacji Streamsoft w oknie programu.

  komunikat tekstowy

  Korzystając z ikony System Informacji Streamsoft, można również w każdej chwili ponownie wyświetlić listę wszystkich powiadomień.

  • Odpowiedź ta została zmodyfikowana 6 months, 1 week temu przez Rafał Kozdęba.
  W odpowiedzi na:
  Informacja o aktualizacji

  MajaBaczyk
  Pracownik Streamsoft
  19-08-2020, 15:52
  Napisane przez: MajaBaczyk

  Od wersji 8.2.351.40 zostały dodane nowe kolumny do zestawień dostępnych w module Handlowo-Magazynowym z poziomu menu “Zestawienia – Zaawansowane analizy”:

  • Zaawansowana analiza sprzedaży
  • Zaawansowana analiza zakupu 

  Dodano następujące kolumny:

  • Waluta
  • Cena brutto w walucie
  • Cena netto w walucie
  • Wartość brutto w walucie
  • Wartość VAT w walucie
  • Wartość netto w walucie
  • Cena brutto w walucie przed bonif.
  • Cena netto w walucie przed bonif.
  • Wartość brutto w walucie przed bonif.
  • Wartość netto w walucie przed binif.

   


  MajaBaczyk
  Pracownik Streamsoft
  14-08-2020, 15:13
  Napisane przez: MajaBaczyk

  W systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż jest komunikat ostrzegający użytkownika o wyborze kraju kontrahenta niezgodnego z wybranym typem dokumentu.

  Dodatkowo istnieje możliwość takiej konfiguracji systemu, która w przypadku wyboru kontrahenta z kraju niezgodnego dla wybranego rodzaju transakcji zablokuje wystawienie takiego dokumentu. Opcja ta jest dostępna w menu:

  • “System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – Sposób postępowania przy wystawieniu dokumentu wewnątrzwspólnotowego na kontrahenta spoza UE”
  • “System – Konfiguracja -Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – Sposób postępowania przy wystawieniu dokumentu eksportowego i importowego na kontrahenta z UE”

  Parametry przyjmują wartości:

  • Zabroń (treść komunikatu poniżej)

  • Ostrzegaj (treść komunikatu poniżej)

  • Odpowiedź ta została zmodyfikowana 1 year, 2 months temu przez MajaBaczyk.
  • Odpowiedź ta została zmodyfikowana 1 year, 2 months temu przez MajaBaczyk.

  MajaBaczyk
  Pracownik Streamsoft
  14-08-2020, 13:12
  Napisane przez: MajaBaczyk

  Od wersji 8.0.349.79 dostępnych jest szereg nowych opcji i funkcjonalności automatycznie wykazujących kwoty netto i VAT z rozbiciem na odpowiednie waluty dla dokumentów krajowych wystawionych w walutach obcych.

  System został rozbudowany o możliwość rozliczenia dokumentu walutowego podlegającego Mechanizmowi Podzielonej Płatności. Rozwiązanie opiera się na przeniesieniu kwoty VAT w walucie na kwotę w PLN, poprzez specjalne przeniesienie rozrachunku (PROZR_VAT). Dokument PROZR_VAT będzie wystawiany automatycznie po zapisie faktury.

  Szczegółowy opis zmian jest dostępny na stronie:

  https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/mechanizm-podzielonej-platnosci-nowe-opcje/


  MajaBaczyk
  Pracownik Streamsoft
  14-08-2020, 12:47
  Napisane przez: MajaBaczyk

  Dane dotyczące wynagrodzeń z kilku miesięcy wraz z wykazaniem poszczególnych kwot występujących także na odcinku płacowym można wygenerować i wydrukować na dwa sposoby:

  • Korzystając z Zestawienia definiowanego (zestawienie definiuje sam użytkownik wg swoich potrzeb). Dostępne jest ono w menu “Zestawienia – Zestawienia płacowe – Definiowane zestawienia płacowe”.
  • Wydruk przygotowanego zestawienia dostępnego w menu “Zestawienia – Zestawienia płacowe – Zbiorówka” lub “Zestawienia – Zestawienia płacowe – Zbiorówka (nowa)”.

  Oba zestawienia prezentują informacje zawarte na odcinakach płacowych. Ponadto przechodząc pojedynczo do poszczególnej listy płac można wygenerować jej wydruk, a więc istnieje możliwość przygotowania odcinków płacowych dla pracownika z kilku miesięcy.

  W razie pytań lub wątpliwości w jaki sposób wskazać interesujące składniki do zestawienia proszę o kontakt z infolinią pod nr tel. 68 45 66 904.

  W odpowiedzi na:
  Odcinki płacowe

  MajaBaczyk
  Pracownik Streamsoft
  13-08-2020, 15:36
  Napisane przez: MajaBaczyk

  Obsługa kont bankowych na dokumentach zakupu wygląda w sposób następujący:

  1. Wyszukanie konta domyślnego dla waluty dokumentu z tabeli na kontrahencie (Kontrahenci – zakładka 2 Inne – Konto bankowe). Jeśli konto zostanie znalezione, to jest ono przypisywane do dokumentu.

  2. Gdy nie przypisano wg pkt 1, następuje wyszukanie konta dla waluty dokumentu z tabeli na kontrahencie (Kontrahenci – zakładka 2 Inne – Konto bankowe) wg pola LP. Jeśli konto zostanie znalezione, to jest ono przypisywane do dokumentu.

  3. Gdy nie przypisano wg pkt 2, następuje wyszukanie konta domyślnego dla wielu walut z tabeli na kontrahencie (Kontrahenci – zakładka 2 Inne – Konto bankowe) wg pól „Domyślne konto dla wielu walut” i „Lp”. Jeśli konto zostanie znalezione, to jest ono przypisywane do dokumentu.

  4. Gdy nie przypisano wg pkt 3, następuje wyszukanie jakiegokolwiek konta z tabeli na kontrahencie (Kontrahenci – zakładka 2 Inne – Konto bankowe) wg pola LP. Jeśli konto zostanie znalezione, to jest ono przypisywane do dokumentu.

  5. Gdy nie przypisano wg pkt 4, to na dokumencie ustawiony jest znacznik „[Domyślne konto z danych kontrahenta]”. 

  Uwaga!

  Punkt 5 spełnia warunek taki, że w Słowniki – Kontrahenci – zakładka 2 Inne – Konto bankowe nie zostało wprowadzone do danych żadne konto bankowe kontrahenta, wówczas na dokumentach zakupu tego kontrahenta widnieje opisany wcześniej opis. Po uzupełnieniu danych kontrahenta wprowadzając chociaż jeden numer rachunku zostanie on wyświetlony we wskazanym oknie podglądu dokumentu.


  MajaBaczyk
  Pracownik Streamsoft
  13-08-2020, 13:32
  Napisane przez: MajaBaczyk

  W systemach Streamsoft Pro oraz Streamsoft Prestiż jest możliwość wydruku obustronnego wraz z kopia na drukarkach z opcją duplex.

  W celu skorzystania z takiej możliwości bardzo proszę przejść do menu “System -> Konfiguracja -> Ustawienia – Dokumenty – Wydruki – Drukować wszystkie wydruki dokumentu jako jedno zadanie” -parametr ten powinien być odznaczony, a więc ustawienie na NIE. Przy takiej konfiguracji system prawidłowo rozdziela strony do wydruku z zastosowaniem opcji duplex na drukarce.

  W wersji systemu 8.2.351.40 dostępnej od dnia 5.08.2020 r. opcja “Drukować wszystkie wydruki dokumentu jako jedno zadanie” została również udostępniona w oknie ustawień wydruku na zakładce “Inne” przed wydrukiem dokumentu. Działa ona dokładnie tak samo jak ustawienie w Konfiguracji systemu.

   

  W odpowiedzi na:
  duplex przy drukowaniu

  MajaBaczyk
  Pracownik Streamsoft
  23-04-2020, 13:42
  Napisane przez: MajaBaczyk

  Pani Angeliko,

  opisane przez Panią zagadnienie nie dotyczy nowego pomysłu, funkcjonalności czy tez opcji w systemie – na Portalu Klienta czekamy na ciekawe propozycje nowych rozwiązań i opcji do systemów Streamsoft Prestiż. Natomiast w przypadku pytań, wątpliwości lub oczekujemy na zgłoszenia naszych użytkowników w dedykowanym do tego celu systemie zgłoszeń dostępnym na stronie: https://wsparcie.streamsoft.pl/

  lub pod adresem e-mail support@streamsoft.pl.

  Pani uwaga opisana w tym wątku została już przez nas zarejestrowana w systemie zgłoszeń pod nr PRES-67958 i tą drogą otrzyma Pani informacje zwrotna po przeanalizowaniu zgłoszenia przez naszych Konsultantów.

  W odpowiedzi na:
  Badania

  MajaBaczyk
  Pracownik Streamsoft
  14-11-2019, 16:55
  Napisane przez: MajaBaczyk

  Opcja kopiowania planu kont na nowy rok, to wbudowana i automatyczna opcja w systemie. Podczas otwierania nowego okresu obrachunkowego system wyświetla 2 pytania.

  1. Na pewno założyć nowy rok?
  2. Czy kopiować wzorzec planu kont (pozycje dekretów) na założony rok obrachunkowy?

  Odpowiadając na każde z nich twierdząco, system skopiuje istniejący w danym roku obrachunkowym Plan kont wraz ze wszystkimi dekretami podpiętymi do definicji dokumentów oraz ustawionymi automatami przeksięgowań.

  Po skopiowaniu Wzorca planu kont możliwe są w nim modyfikacje: dodanie nowych kont syntetycznych, rozbudowa istniejących kont o nowe konta analityczne w zakresie prostej struktury słownikowej. Jeżeli analityka konta oparta jest na słowniku w strukturze drzewiastej, wówczas konieczne jest stworzenie nowego słownika analityk w takiej strukturze, aby uwzględnić w niej nowe pozycje. Co za tym idzie należy także pamiętać o dokonaniu modyfikacji we wszystkich dekretach i automatach księgowych, w których konto zostało wykorzystane. Zalecamy by tego rodzaju zmian dokonywać w ramach usługi serwisowej wykonywanej przez serwisanta modułu FK.

   

   

  • Odpowiedź ta została zmodyfikowana 1 year, 10 months temu przez Rafał Kozdęba.
  W odpowiedzi na:
  MODYFIKACJA PLANU KONT

  MajaBaczyk
  Pracownik Streamsoft
  14-11-2019, 11:52
  Napisane przez: MajaBaczyk

  W chwili obecnej w systemie jest opcja umożliwiająca tego rodzaju obsługę poprzez zastosowanie zasady, że dokument wchodzi do rozrachunków z kont. Ustawiając w sposób prawidłowy dekretację takiego dokumentu uzyska się opisany wyżej rezultat, tzn. kwota NETTO wykazana w rozrachunkach w walucie + kwota VAT wykazana w rozrachunkach w PLN. Jednak stosując taką metodę informację o rozrachunkach z kontrahentem użytkownik ma w momencie zadekretowania takiego dokumentu, a nie zaraz po jego wystawieniu.

  Z tego powodu została zaprojektowana i zaplanowana nowa funkcjonalność obsługująca opisany model działania, która będzie dostępna dla wszystkich użytkowników Streamsoft Pro oraz Streamsoft Prestiż już wkrótce. 

  Użytkownicy wpisani na listę Newsletter, którzy regularnie otrzymują od nas informacje o nowościach w systemie, jak zawsze mogą oczekiwać maila o dostępności wersji z obsługą tych procedur w systemie.

  Wszystkich pozostałych zachęcam do zapisania się na listę Newsletter. Wystarczy kontakt z działem Service Desk Streamsoft Prestiż i wskazanie adresów mail, których ma dotyczyć subskrypcja.

   

   


  MajaBaczyk
  Pracownik Streamsoft
  27-09-2019, 13:43
  Napisane przez: MajaBaczyk

  Dzień dobry,

  dziękujemy za kontakt. Zgłoszony przez Panią temat nie jest propozycją nowej funkcjonalności w systemie Streamsoft Prestiż.

  Opisana kwestia wynika ze specyfiki działania systemu. Ten przypadek zostanie rozwiązany przez Dział Wsparcia Technicznego Streamsoft.

  Temat zostaje zamknięty.

  Pozdrawiamy