Zarządzanie Produkcją

  • Zarządzanie produkcją – Wykres Gantt-a. W poprzednich wersjach programu w wykresie Gantt’a oraz  na podglądzie operacji dla danego zlecenia w postaci wykresu, nie pokazywana była relacja między  operacjami widocznymi a tymi poza zakresem  ( niewidocznymi na wykresie).

 

Teraz relacje do operacji poza widocznym zakresem będą prezentowane graficzne w postaci strzałki z trzema kropkami. Po najechaniu kursorem myszy na taką relacje będzie prezentowana informacja do lub z jakich niewidocznych operacji prowadzi relacja.

 

  • Zarządzanie produkcją – Zlecenia produkcyjne -Dodano możliwość podpinania dokumentów zwrotu do RW z produkcją. Dodano parametr Obsługa zwrotów do RW. Ścieżka dostępu Ustawienia → Zarządzanie produkcją 3.0 → Meldunki → Obsługa zwrotów do RW.

Po zmianie wartości parametru na TAK oraz wystawieniu korekty do dokumentu RWP np. zwrot, pojawia się dodatkowa informacja o powiązaniu dokumentu zwrotu ze zleceniem produkcyjnym.