Zarządzanie Produkcją

  • Raporty wykonania – Meldunki zwrotne – Procedura wyliczająca cenę produktu. Mając podpiętą procedurę w definicji meldunku Procedura definiowana rodzaju „ZP Cena produktu na meldunku”uruchamiana była tylko przy tworzeniu meldunku. Zostało zmienione, aby również była uruchamiana przy poprawie meldunku.

  • W module Administratora dodano nowe prawo „Zarządzanie produkcją -> Raporty wykonania -> Meldunki zwrotne -> Można zmieniać datę meldowania”. Zabranie tego prawa spowoduje, że meldunek będzie wystawiany z aktualną datą i użytkownik należący do grupy,
    której zabierzemy to prawo nie będzie mógł zmienić daty wystawienia meldunku.