Kadry i Płace

 • Kadry – Dane Kadrowe – Wydruki. Dodano nową wersję Wniosku o świadczeniu rehabilitacyjne (ZUS Np-7).
 • Kadry – Dane kadrowe. Zmieniono filtr stanowisk z widoku tabelarycznego na drzewiasty.

 

 

 • Słowniki – Słowniki kadrowe – Stanowiska. Dodano obsługę parametru „Aktywne” oraz możliwość określenia stanowiska nadrzędnego.

 

 

 • HR – Struktura stanowisk. Dodano opcję opisującą strukturę stanowisk. Widok jest wyświetlany w układzie drzewiastym. Po dwukrotnym kliknięciu na stanowisku w danej gałęzi wyświetlani są aktualnie zatrudnieniu na tym stanowisku pracownicy.

 

 

 • HR – Struktura stanowisk. Dodano akcje:
  • Skopiuj stanowisko – dodaje stanowisko z domyślnie wpisanymi danymi
  • Scal stanowiska – usuwa stanowisko i przepisuje wszystkie zależności do nowo wybranego stanowiska
  • Wyświetl wszystkich pracowników – wyświetla wszystkich pracowników w na danym stanowisku oraz stanowiskach podległych
  • Schowaj wszystkich pracowników – chowa wszystkich pracowników w na danym stanowisku oraz stanowiskach podległych.

Powyższe opcję znajdują się na pasku ikon programu jak i pod prawym przyciskiem myszy (w menu kontekstowym).

 

 

 • HR – Pliki w Kiosku Pracownika. Dodano opcję umożliwiającą przeglądanie plików umieszczonych w Kiosku Pracownika.

 

 

 • HR – Rejestr pobrań plików. Dodano opcję umożliwiającą przeglądanie rejestru pobrań plików z Kiosku Pracownika.

 

 

 • HR – Wnioski pracownicze. Dodano opcję umożliwiającą przeglądanie wniosków pracowniczych złożonych poprzez Kiosk Pracownika.

 

 

 • Dane kadrowe – Wydruki – Zaświadczenie płatnika składek (ZUS Z-3), (ZUS Z-3a). Zaktualizowano formularze wydruku zaświadczenia.

 

 

 • Dane kadrowe – Import zwolnień lekarskich ZUS ZLA. Dodano zapis do rejestru operacji informacji o zrealizowaniu zwolnienia z bufora. Utworzono archiwum zwolnień importowanych.

 

Na oknie importu zwolnień zmieniono ikonę, na standardową (F3), służącą do importu danych z pliku.

 

 

 • Dodano komunikat informujący o braku wypełnionego słownika norm czasu pracy. Komunikat jest wyświetlany podczas uruchamiania programu oraz zmiany roku.

 

 

 • Zestawienia kadrowe – Oświadczenia, upoważnienia, inne – Opieka nad dziećmi. Na oknie edycyjnym dodano pole, do którego wprowadzana jest informacja o przysługującym okresie opieki nad dzieckiem. Dodano również znacznik, który określa, czy drugi rodzic będzie korzystał z przysługującego prawa do opieki.

 

 

 • Zestawienia kadrowe – Oświadczenia, upoważnienia, inne – ZAP-3. Zaktualizowano wydruk formularza ZAP-3 do wersji 4.

 

 

 • Dane kadrowe – Absencje. Dodano wyświetlanie przekreślonych symboli dla urlopów okolicznościowych oraz dni i godzin opieki nad zdrowym dzieckiem, wpisanych w dniach wolnych od pracy.

 

 

 • Panel Pracownika – Wnioski pracownicze. Dodano możliwość realizowania Wniosków urlopowych.