Finanse i Księgowość

 • Wystawianie dokumentów w zamkniętym miesiącu VAT

Opcja wystawiania dokumentu w zamkniętym miesiącu VAT dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy na oknie edycyjnym dokumentu.

 

 

Po kliknięciu opcji: Pokaż wszystkie miesiące VAT, na liście miesięcy VAT dostępne będą również te zamknięte (zostaną podświetlone na czerwono).

 

Jeżeli miesiąc w Module Finanse i Księgowość będzie zamknięty to wyświetli się okno na którym użytkownik będzie miał możliwość wskazania daty z otwartego okresu dla dokumentu PKVAT.

 

 • Skutki wystawienia dokumentów w zamkniętym miesiącu

Po wybraniu zamkniętego miesiąca i wystawieniu dokumentu status miesiąca oraz zatwierdzonych deklaracji VAT 7 ustawi się na nieaktualny.

 

Dodatkowo można ustawić aby system wysyłał alerty: „Dezaktualizacja deklaracji VAT 7” oraz „Dezaktualizacja miesiąca VAT”.

Na oknie rejestru VAT dodano kolumnę: „Dok. wystawiony w zamk.mies.VAT.

 • Import danych do poleceń księgowania

Dla dokumentów importowanych paczką PK dodano parametr w konfiguracji: Ustawienia – Księgowość – Import – Podczas importu pozwól wystawiać dokumenty w zamkniętym miesiącu VAT.” możliwy do edycji gdy parametr: „Ustawienia – Księgowość – Import – Podczas importu wystaw dokument PKVAT.” ustawiony na TAK. W przypadku zamkniętego miesiąca FK dla dokumentów importowanych paczką PK data dokumentu PKVAT ustawi się na datę z pierwszego otwartego miesiąca).

 • „Operacje – JPK – JPK”
  • Dodano zabezpieczenie by nie można było dodać rekordu do JPK dla danej struktury z tym samym zakresem daty obowiązywania. W przypadku kiedy użytkownik będzie chciał dodać kolejny konfigurator na tą samą datę obowiązywania otrzyma poniższy komunikat.

 

 • Gdy operator będzie chciał kolejny raz wygenerować przesłać plik do MF otrzyma komunikat: „Plik został wysłany! Czy wysłać plik ponownie?”

 

 • Dla okna Jednolity plik kontrolny dodano do wyboru kolumny: „Data obowiązywania”, „Data ostatniego pliku”, „Zgłoszono do MF”, „Nazwa – czyli nazwa konfiguratora”. Kolumny dostępne są Prawy Przycisk Myszki → Widok → kolumny w tabelach.

 

 • Zestawienia → Rejestr VAT. Dodano nowe ewidencje VAT „Odwrotne obciążenie dla sprzedaży mieszanej” oraz „24.Odwrotne obciążenie dla sprzedaży zwolnionej”.

 

 • Operacje → JPK → Dodano drugi wariant JPK obowiązujący od 2017-01-01 dla Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz dla Podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

 • Wprowadzono aktualnie obowiązującą deklarację CIT-8 wersja 24.
 • Operacje – JPK – JPK. Umożliwiono usuwanie niewysłanych do ministerstwa plików xml. Opcja dostępna pod prawym przyciskiem myszki → Usuń plik JPK. W module Administratora znajduje się prawo Prawa\…\Wspólne\Operacje okresowe\Jednolity plik kontrolny\Usuń gdy użytkownik nie będzie miał prawa do usuwania JPK nie będzie widział opcji pod prawym przyciskiem myszki.

 

 • Umożliwiono wprowadzanie deklaracji VAT-UE od strony modułu Finansowo-Księgowego Operacje –> Formularze ->Deklaracje UE Dodano aktualnie obowiązującą deklarację VAT-UE wersja 4. Wyłącznie w postaci elektronicznej można dostarczać te deklaracje do Urzędu Skarbowego. Nowa wersja deklaracji może być rozliczana wyłącznie miesięcznie.

 

 • Dodano aktualnie obowiązującą deklarację VAT-27 wersja 2. Deklarację można dostarczyć do Urzędu Skarbowego wyłącznie drogą elektroniczną. Nowa wersja deklaracji może być rozliczana wyłącznie miesięcznie.
 • Operacje – JPK – JPK. Umożliwiono na oknie przedstawiającym dane z wygenerowanego pliku JPK wydruki: Wydruk ewidencji sprzedaży/zakupu VAT i Wydruk podsumowania ewidencji sprzedaży/zakupu VAT.

 

 • Wystawianie deklaracji VAT-7D od roku 2017 zostało zablokowane. Do istniejących deklaracji VAT-7D pozostawiono możliwość dodania korekty.

 

Deklaracji VAT-7K pozostaje bez zmian.

 

 • Dodano komunikat informujący o nowym protokole TLS 1.2 w e-Deklaracjach wprowadzonym przez Ministerstwo Finansów. Komunikat pojawi się na komputerach posiadających system operacyjny Windows XP, Windows Vista przy wejściu do modułu Finansowo-Księgowego oraz użytkownikom należącym do grupy Administrator.

 

 • Jednolity Plik Kontrolny – dla struktury „Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT” dodano możliwość wysyłania Faktur do paragonów zamiast Paragonów. Jeśli do pliku JPK system ma pobierać Faktury do paragonów należy w konfiguratorze JPK na zakładce „7 Ewidencja VAT” włączyć według potrzeby przełączniki :
  • Wysyłaj fakturę do paragonu zamiast paragonu gdy kontrahent jest typu „Działalność”.
  •  Wysyłaj fakturę do paragonu zamiast paragonu gdy kontrahent jednorazowy ma poprawny NIP.

 

 • Dodano zabezpieczenie przy wystawianiu faktury do paragonu, aby nie można było dodać do faktury paragonów z różnym miesiącem VAT. Użytkownik przy wyborze paragonów z rożnych miesięcy otrzyma poniższy raport: