DMS

  • W module DMS dodano możliwość określenia zastępcy operatora. Aby go określić należy w „Słowniki – Słowniki systemowe – Operatorzy” dodać odpowiednią osobę na zakładce „16. DMS”.

Pod nieobecność operatora jego zastępca będzie widział i miał możliwość akceptacji dokumentów obiegu DMS w oknie DMS → Akceptacja obiegu. Informacje o nieobecności operatora są brane z modułu CRM z kalendarza dni pracy operatora.

 

 

  • Mechanizm linkowania dokumentacji załączonej do dokumentu obiegu w module DMS został rozszerzony o możliwość linkowania tejże dokumentacji już w trakcie generowania dokumentu w module Handlowo-Magazynowym lub Finansowo-Księgowym. Po zapisaniu dokumentu w module Handlowo-Magazynowym lub Finansowo-Księgowym automatycznie zostaje podlinkowana do niego dokumentacja. Ścieżka akceptacji w tym przypadku może być, ale nie musi, w całości zaakceptowana. Również obieg dokumentu może być zakończony – nie ma to wpływu na możliwość procesu linkowania dokumentacji