Serwis

  • Dodano informację o statusie VAT kontrahenta przy wystawianiu Faktury do WZ na podstawie zlecenia serwisowego.