Księga Podatkowa

  • W menu Słowniki ->Właściciele, umożliwiono wprowadzenie udziałów oraz wskazanie sposobu obliczania podatku: liniowo, progresywnie. Informacje te wprowadza się w oparciu o datę początkową ich obowiązywania (podobnie jak dotychczas parametr: „Kwartalne rozliczenie podatku”). Dzięki temu możliwe będzie wystawienie deklaracji PIT5 zgodnie z obowiązującymi udziałami.

Po kliknięciu nowego pola program wyświetli tabelę, w której można zdefiniować przedziały czasowe i wskazać od kiedy obowiązuje nowa pozycja. Wpisy w nowej tabeli można jedynie dodawać, usuwać i podejrzeć.

 

  • Program przed dodaniem nowej pozycji, sprawdza czy okres obowiązywania nowego wpisu nie jest starszy od wpisu poprzedniego oraz czy wartość nowego wpisu jest inna niż wpisu poprzedniego. Ponadto przed dodaniem i usunięciem program sprawdza czy nie ma w systemie żadnej deklaracji „PIT-5” i „Rozliczenie właściciela” wystawionych po okresie obowiązywania dodawanego/usuwanego wpisu.  Jeżeli któryś z powyższych warunków nie będzie spełniony, to program nie pozwoli na dodanie lub usunięcie wpisu i pokaże odpowiedni komunikat. Usuwany może być wyłącznie ostatni wpis (najnowszy).