W systemie Streamsoft Prestiż istnieje możliwość zaksięgowania oraz wyksięgowania Vatu. Opcja ta jest szczególnie pomocna w sytuacji gdy potrzebne jest wyksięgowanie Vatu z okresu już zamkniętego. W takim przypadku zastępczym rozwiązaniem jest stworzenie zerowego wyksięgowania a następnie poprawa kwoty ponownego zaksięgowania.

Przykład:

Dokumenty → Korekty → Wyksięgowanie przeterminowanych dokumentów → Rejestr przeterminowanych dok. Do wyksięgowania

Dodaj → wyksięgowanie z VAT → wybieramy dokument z którego chcemy wyksięgować a następnie zaksięgować ponownie.

Po dodaniu Dokumentu wyksięgowania należy wyzerować na dokumencie kwoty. (Dokumenty → Korekty → Wyksięgowanie przeterminowanych dokumentów→Korekty VAT zakup/sprzedaż)

Wykonujemy ponowne zaksięgowanie, wpisując kwotę jaką chcemy ponownie zaksięgować. (Dokumenty → Korekty → Wyksięgowanie przeterminowanych dokumentów → Rejestr przeterminowanych dok. Do wyksięgowania → Shift+Ctrl+F3 – Dodaj dok. Ponownego zaksięgowanie)

Po dodaniu dokumentu jest on widoczny w korektach VAT zakup/sprzedaż.
(Dokumenty → Korekty → Wyksięgowanie przeterminowanych dokumentów→Korekty VAT zakup/sprzedaż)

W dokumencie JPK i Deklaracji VAT 7 pojawi się kwota vatu z dokumentu.

Czy artykuł był pomocny?